Pet. avg 12th, 2022

U okviru projekta „U tuđoj koži“, a u sklopu novinarske radionice, učenici sedmog razreda OŠ „Sonja Marinković“ iz Subotice, napisali su pesmu posvećenu izbeglicama.

Novinarska radionica u OŠ "Sonja Marinković"

„Ko su izbeglice?

To su male pčelice!

Svako ima meda,

A niko im ne da.

U njihovim zemljama lete bombe,

a niđe nema katakombe.

Terorizam tamo vlada,

A smrt neumorno pada.

Mađari im ne daju da prođu,

ni do koje moćne zemlje ne mogu da dođu.

Oni idu sa Istoka na Zapad,

dok u njihovim zemljama vlada grdni napad.

To se godinama dešava,

dok Evropa spava“.

logo grada Subotice

Projekat „U tuđoj koži“ se realizuje uz podršku grada Subotica- Sekreterijat u oblasti društvenog i humanitarnog rada.
Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove lokalne samouprave.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.