Uto. avg 9th, 2022

U toku je realizacija projekta „U tuđoj koži“, koja se realizuje uz  podršku Sekreterijata u oblasti društvenog i humanitarnog rada. Cilj projekta je da se podigne svest dece o značaju aktivizma, ljudskim pravima i „izbegličkoj krizi“ koja je zahvatila našu zemlju. Održano je 5 radionica za oko 30-toro učenika Osnovne škole „Sonja Marinković“ u Subotici. Nakon kratkog predavanja, deca su imala priliku da učestvuju u novinarskoj radionici.

Novinarska radionica u okviru projekta "U tuđoj koži".
Novinarska radionica u okviru projekta „U tuđoj koži“.

 

Đaci su izrazili želju da rade timski u grupama, a ne pojedinačno. U okviru radionica nastalo je 15 radova, odnosno novinarskih tektova različitih žanrova.

logo grada Subotice

Projekat „U tuđoj koži“ se realizuje uz podršku grada Subotica- Sekreterijat u oblasti društvenog i humanitarnog rada.
Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”. Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove lokalne samouprave.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.