Sub. avg 13th, 2022

U poslednjih nedelju dana primetan je povećan broj migranata u Subotici. Podižu šatore u blizini srpsko-mađarske granice u nadi da će ih pustiti da uđu u Mađarsku i nastave svoj put ka boljem životu u nekoj od zemalja Evropske unije. Međutim, mađarske vlasti malo koga puste da uđe na teritoriju njihove države, a naročito ako se radi o mladićima bez porodice.

Migranti čekaju da pređu granicu. Fotografija:gradsubotica.co.rs
Migranti čekaju da pređu granicu. Fotografija:gradsubotica.co.rs

Zahvaljujući humanitarnim organizacijama izbeglice i migrant nisu gladni, a pokušaji ilegalnih prelazaka završavaju tako što ih mađarska policija uhvati i vrati u Srbiju.

Na putu od nekoliko hiljada kilometara, koji danas može da traje i nekoliko meseci izbeglicama i migrantima iz  ratom zahvaćenih život stoji.

Kada dođu u Suboticu, oni ni odu do Prihvatnog centra, nego direktno na granicu u nadi da će da pređu. Na korak do kako oni smatraju bolje budućnosti, čekaju da Evropa otvori svoja vrata.

Često bivaju žrtve krijumčara ljudima koji ih dovedu do granice opljačkaju i ostave.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.