Žene u politici su laka meta za protivnike u  najvećem broju slučajeva budu diskreditovane  po rodu kojem pripadaju. Predsednica Gradskog odbora SDPS-a u Subotici, Nataša Aleksić smatra da ženska percepcija politike i društveno odgovornog rada i zalaganja, je malo drugačija nego što to rade muškarci i predstavlja osveženje i dobar način da se neki društveni problem sagleda iz više uglova i da se za isti naše najbolje rešenje.

Predsednica GrO SDPS-a Subotica, Nataša Aleksić.
Predsednica GrO SDPS-a Subotica, Nataša Aleksić.

„Socijaldemokratska partija Srbije kao jedno od glavnih svojih načela ima poštovanje  načela rodne ravnopravnosti i mislim da su ti principi zastupljeni i više od onoga što zakonski minimum propisuje i što je još važnije oni nisu samo mrtvo slovo na papiru. Sem žena iz naše partije koje su opšte poznate javnosti, poput Suzane Paunović, direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava, pa zatim Milene Bićanin, narodne poslanice i članice odbora za obrazovanje u Skupštini Srbije, moram da kažem da i naš Gradski odbor ima veoma uspešan forum žena, koji vodi Brankica Tešanović. U našem odboru žene imaju izuzetno važnu ulogu i njihovo mišljenje se zaista uvažava jer su nebrojeno puta dokazale da su itekako sposobne da budu ravnopravne i da doprinesu radu vodeći se programom stranke“, kaže predsednica GrO SDPS-a Subotica, Nataša Aleksić.

„Što se tiče kampanje, mi se držimo odluke da kampanja nije samo period između raspisivanja izbora i zatvaranja biračkih mesta, te je rad žena pod okriljem SDPS-a konstantan. Znajući koliko su žene zapravo jake naše akcije su uglavnom usmerene na to da postanu samosvesne svoje snage i na podizanju samopouzdanja i podsticanju da kroz rad na sebi budu ravnopravne članice društva. Osim toga, prepoznajući i potrebe starijih, dece sa invaliditetom i drugih marginalizovanih društvenih grupa, konstantno radimo na tome da ih saslušamo i pokušamo da im pomognemo u okviru maksimuma naših mogućnosti“, zaključuje Nataša Aleksić.

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.