Uto. avg 9th, 2022

Stalno govorimo o rodnoj ravnopravnosti, svi se zalažu za nju, ali u realnom životu situacije je sasvim drugačija. Petooktobarske promene 2000.godine, u praksi nisu donele ništa novo. Rodna ravnopravnost, kao kriterijum građenja demokratskog društva, podrazumeva podjednako učešće muškaraca i žena u svim oblastima javnog života. U razvijenim društvima rodna ravnopravnost je princip koji je ugrađen u sve javne politike.

Koliko smo odmakli od toga vremena?
Koliko smo odmakli od toga vremena?

Portal, liderke.org navodi da u procesu pridruživanja EU u domaće zakonodavstvo  je unet princip poštovanja rodne ravnopravnosti i može se reći da je u ovoj sferi najbolje poštovan ovaj princip te da je primoravanje partija da ispune kvotu od 30% obaveznog učešća žena. Ova odluka je donela da se u većini lokalnih parlamenata striktno poštuje, ali na žalost, često su žene u politici izložene raznim pritiscima od svojih kolega i od njih se traži da se povuku sa pozicija. Ova situacija je nedavno zabeležena u jednoj manjoj partiji kada je preko noći traženo od žena da se povuku i ne budu kandidatkinje za pokrajinske i republičke poslanice. Prema saznanjima, koje ima naša redakcija političarkama iz pomenute partije u pomoć je pritekao njihov koalicioni partner.

Istraživanje „Učešće žena u odlučivanju na lokalnom nivou“ koje je 2014.godine  realizovano za Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ukazuje na vrlo ozbiljnu podzastupljenost žena u lokalnim vlastima.

Navedeni podaci dokazuju problem podzastupljenosti žena u izvršnoj vlasti, iako taj fenomen potvrđuju i drugi primeri iz javnog života (primeri iz medija, tretmana žena u poslovnom svetu…) kao i potrebu kontinuiranog rada na tome da se društvo senzibiliše na ove teme. Ovo nije problem u kom je Srbija usamljena. Naprotiv, čak i razvijena demokratska društva, poput Velike Britanije, i dalje imaju potrebu da edukuju javnost o tome da žene treba da budu ravnopravne, ukazuju na seksistički pristup u politici i sl.

 

Posebnu ulogu igraju i mediji, koji prenose poruke određenih političara, a koje su pune seksističkih, mizoginih i predstavljaju govor mržnje. Na udaru najviše je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka Zorana Mihajlović.

 

korišten tekst sa portala liderke.org

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.