U indijskim i turskim serijama imali smo da priliku da vidimo kako izgleda život „malih nevesta“. Čini nam se da je to daleko od nas i ne možemo da verujemo da i dan danas u nekim zemljama dece prisilno stupaju u brak. Međutim, to se dešava i tu „u našem dvorištvu“, a da toga nismo svesni. Predsednik Edukativnog centra Roma Subotica,Stevan Nikolić kaže da se godišnje otkrije po jedan slučaj ovakvog braka i da su u pitanju verski brakovi.

 

O ovom problemu i društvu raspravljano je i na okruglom stolu „Lokalna mreža podrške usmerena na prevenciju dečjih brakova” kao deo projekta STOP dečjim brakovima u Srbiji, koji Fondacija Ane i Vlade Divac realizuje uz podršku Ambasade Kanade u Republici Srbiji.

Problem dečjih brakova se ogleda i u tome, da devojčice uglavnom pekidaju školovanje i izlaze iz obrazovnog sistema.Sa druge strane, česti i slučajevi trgovine ljudima i seksualne ekspoatacije.U zajednicama u kojima je ova praksa rasprostranjena, udaja devojčice predstavlja deo društvenih normi i stavova koje oslikavaju malu vrednost ljudskih prava devojčica. Maloletnički brakovi dovode devojčice u opasnost od rane i neželjene trudnoće, što izaziva posledice opasne po život, rečeno je, između ostalog, na skupu.

Statistika: Manje ispisanih dečaka nego devojčica iz škole

„Iskustvo Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u postupanju u slučajevima ranog stupanja u brak je relativno skromno jer je veoma malo pritužbi, što je donekle razumljivo ako imamo na umu informisanost samih pripadnika/pripadnica grupa u kojima je ovaj problem najizraženiji, njihovu nevidljivost i ranjivost, ali i predrasude i stereotipe onih koji bi trebalo da im pomognu u ostvarivanju ljudskih prava“, rekla je  zamenica za ravnopravnost polova Danica Todorov.

Navela je nekoliko primera postupanja ombudsmana u kojima je zapaženo da institucije koje treba da postupaju kako bi zaštitile devojčice i dečake od prisilnog stupanja u brak smatraju da su rani brakovi u romskoj zajednici deo običajnog prva i da država ne može i ne treba da se meša. U Borbu protiv prisilnih brakova maloletnih devojčica i dečaka možemo da krenemo sa podsticanjem obrazovanja kod dece.S tim u skladu, Pokrajinski sekretarijata za obrazovanje je  realizovao sedmogodišnji projekat „Inkluzija romskih učenika u srednje škole na teritoriji AP Vojvodine” tokom kojeg je osipanje, tj. ispisivanje učenika iz škole bilo relativno malo, a manje kod devojčica u odnosu na dečake (4,40% ispisanih devojčica, a 5,59% ispisanih dečaka).

„To što dete prekida školovanje, za sistem bi trebalo da bude jedan od signala, a mi smo svedoci da oni koji su nadležni, ne preduzimaju mere da decu zadrže u školama i da im pružaju podršku tokom školovanja. Kada devojčice mogu da ostanu u školi onda je moguće promeniti i stavove o njihovim mogućnostima unutar zajednice“, rekla je zamenica Todorov.

Agartala, India. 7th March 2012 -- Women dressed as bride and groom during a rally. -- Indian women take out a rally organised by Social welfare department to mark International Women's Day on the eve at India's northeastern capital of Agartala. International Women's Day is celebrated across the world on 8th March 2012.
Agartala, India. 7th March 2012 — Women dressed as bride and groom during a rally. — Indian women take out a rally organised by Social welfare department to mark International Women’s Day on the eve at India’s northeastern capital of Agartala. International Women’s Day is celebrated across the world on 8th March 2012.

Bitna je prevencija dečjih brakova

Romski koordinatori, pedagoški asistenti i romski zdravstveni medijatori mogli bi biti deo koalicije organizacija i institucija čije je uspostavljanje cilj projekta STOP dečijim brakovima u Srbiji. Koalicija organizacija i institucija omogućila bi razmenu informacija među članicama i zajedničko delovanje u akcijama zagovaranja i pružanja podrške prevencije dečjih  brakova u Srbiji zaključeno je na okruglom stolu u kojem su učestvovali predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Kancelarije za inkluziju Roma i organizacija civilnog društva Duga, Edukativni centar Roma i Novosadski humanitarni centar.

Prema podacima UNICEF-a i Republičkog zavoda za statistiku iz 2014. godine oko 4 procenta mladih žena starosti od 15 do 19 godina su trenutno udate ili su u vanbračnoj zajednici, a taj pokazatelj raste na 9 procenata kod žena iz najsiromašnijih domaćinstava. Među ženama starosti 20–49 godina, 7 procenata se udalo pre navršene 18. godine života. Među mladim ženama starosti 15–19 godina iz romskih naselja, 43 procenta su trenutno udate, ali taj pokazatelj raste na 52 procenta kod žena iz najsiromašnijih domaćinstava i sa osnovnim obrazovanjem. Pre navršene 15. godine udalo se 17 procenata devojaka i žena uzrasta 15–49 godina, dok se 57 procenata žena starosti 20–49 godina udalo pre navršene 18. godine.

Ima niz kampanja kako bi se stalo na put dečjim brakovima.

NVO Atina, organizacija koja je specijalizovana za borbu protiv trgovine ljudima pokrenula je kampanju: U svetu postoji jedno carstvo.

 

By Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.