Feminizam

Žene u vodama biznisa

0 0
Read Time:5 Minute, 15 Second

U poslednje vreme sve je više žena koje se odlučuju da uplove u vode biznisa. Žensko preduzetništvo poslednjih godina u Srbiji počinje da “cveta”, a naročito zbog brojnih gratova, projekata i pomoći koje dobijaju žene koje se odluče da započnu novi posao. Razlog zbog kojeg se žene odlučuju da pokrenu sopstveni posao je što su ovom vremenu ostale bez posla i ne vide drugu alternativu da prežive. Naša sagovornica profesorka doktorka Danica Drakulić i  predsednica Udruženja poslovnih žena Subotice istakla je da u  poređenju sa najmanje dve hiljade godina koliko dugo postoji među muškarcima, ekonomska aktivnost među ženama je relativno skoro počela da se razvija.

Danica Drakulić, predsednica UPŽS
Danica Drakulić, predsednica UPŽS

 

– I u zemljama gde je ravnopravnost polova zakonski najbolje uređena, žene su imale drugačije društveno-kulturne uloge i očekivanja nego muškarci. Veći akcenat na značaj i ulogu ženskog preduzetništva aktualizovan je kod nas u novije vreme krizom, rastom nezaposlenosti, povećanjem siromaštva i rešavanjem egzistencijalnih problema pojedinca i porodice. Statistika pokazuje da se žene odlučuju na pokretanje privatnog biznisa uglavnom iz ekonomske nužde i suočene su sa velikim brojem problema kod osnivanja i vođenja biznisa. Zanimljiv je podatak da je među zaposlenim ženama samo njih 15,6% u privatnom biznisu, a dvostruko više u privatnom biznisu su zaposleni muškarci, 30,5%. Danas se u ulozi vlasnice ili menadžerke pojavljuju žene u više od 35%  firmi, što je najveći pomak ako se ovi trendovi posmatraju u odnosu na početak tranzicije 1990-ih godina – istakla je predsednica Udruženja poslovnih žena u Subotici Danica Drakulić.

Brojnim zakonima, propisima i strategijama Srbija je definisala  važan institucionalni okvir za razvoj ženskog preduzetništva. Međutim, kao i u svim drugim oblastima teorija je jedno, a praksa drugo.

– U praksi ti procesi osnaživanja žena za preduzetničke poslove teku znatno sporije i ne može se biti zadovoljan dostignutim nivoom. Zato je implementacija vladinih politika i instrumenata u praksi potrebama preduzetnica vrlo važna, kao i rad na promeni kulturnog modela tradicionalno suprostavljenog preduzetništvu i položaju žene u društvu.S obzirom na to da proces tranzicije u Srbiji traje veoma dugo, da je nezadovoljstvo obavljenom tranzicijom visoko, pad standarda i uopšte kvaliteta života, stavio je žene u poziciju da preduzimaju aktivnosti kako bi ekonomski osnažile svoje porodice i obezbedile sopstvenu egzistenciju. To su mahom žene vlasnice mikro i malih firmi, i neznatan broj u vlasništvu srednjih i velikih preduzeća, kad je u pitanju naša, lokalna sredina. Uslovi poslovanja su izuzetno teški, pogotovo ako se imaju u vidu i drugi aspekti obaveza žena u porodici i društvu. Može se reći da je veoma teško ostvariti ravnotežu između preduzetničke karijere i porodičnih prioriteta žene, cilj na kom je sve veći naglasak strateških dokumenata EU, koji se bave ovom problematikom – objašnjava naša sagovornica.

 

Žene u preduzetništvu se susreću sa različitim vidovima diskriminacija ili predrasuda, a naročito uko rade “tipično muški biznis”. Međutim, većina prepreka za privatan biznis je ista za oba pola.

– U nekim slučajevima prepreke imaju poseban uticaj na preduzetnice – uslovljene su izborom sektora, rodnom diskriminacijom i postojanjem stereotipa, nedovoljno razvijenom i fleksibilnom brigom o deci, teškoćama u usklađivanju porodičnih i poslovnih obaveza, žene poseduju i manje nekretnina registrovanih na svoje ime, što im otežava dobijanje kredita usled nedostatka sredstava obezbeđenja. Zato, da bi se povećale stope osnivanja ženskih preduzeća, kreatori ekonomske politike se moraju suočiti sa nizom društveno-kulturnih pitanja, koja uključuju širok spektar rodno osetljivih politika – rekla je Danica Drakulić.

A statistika?

Prave statistike u pogledu  ženskog preduzetništva nema.Udruženja poslovnih žena Subotica ima  110 članica koje su   vlasnice ili suvlasnice mikro i malih preduzeća, i pretežno je u pitanju uslužni sektor.

– Statistika po ovom pitanju  je nedovoljno verodostojna, kako na nivou zemlje, tako i ovde u lokalnoj sredini. Tako da preciznih podataka o tome nemamo. Kao jedan od prioriteta sagledanih u ovoj oblasti je podrška vođenju rodne statistike i razvoju indikatora ženskog preduzetništva.  U komunikaciji sa ženama preduzetnicama ovde nisam uočila pritužbe na postojanje ozbiljnijih problema, predrasuda u biznisu, već su to mahom oni tradicionalno prisutni stereotipi o ulozi žene i muškarca u društvu. Osim toga, treba naglasiti da je ovde kulturni obrazac značajno napredniji nego u nekim drugim delovima zemlje, što se takođe vidi i u položaju žene u biznisu. Da je ovo pitanje ipak prisutno govori i Predlog strategije za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za 2015-2020, gde se naglašava da je neophodno organizovati promotivne aktivnosti radi promene tradicionalnog  obrasca uloge i položaja žene u društvu, kao i promovisati iskustva žena koje su uspešni primeri u cilju ohrabrivanja potencijalnih preduzetnica.S obzirom na niz ekonomskih teškoća sa kojima smo kao društvo suočeni, prvenstveno nizak ekonomski rast i visoku  nezaposlenost, žensko preduzetništvo je uzeto kao politički prioritet. Percepcije o ženskoj ekonomskoj aktivnosti sazrevaju, što se vidi kroz institucionalnu podršku i brojne aktivnosti  nevladinog sektora – objasnila je predsednica Poslovnog udruženja žena u Subotici.

Preduzetnice u Srbiji svojim radom, uspehom na polju biznisa pokazuju da je krajnje vreme da se “sklone” iz vremena kada su se poslovi delili na  muško-ženske. Treba raditi na sebi, verovati u sebe i ideju koja Vas može odvesti na put ka uspehu.

Izvor: Vojvođanski magazin

Autor: Sandra Iršević

Reč dve o udruženju

Udruženje poslovnih žena Subotica je osnovano pre dve i po godine, na inicijativu Udruženja poslovnih žena Srbije i finansijsku podršku ambasade SAD u Srbiji.

– Mi smo samostalni i lokalni partneri Udruženja poslovnih žena Srbije, koje nam pruža logistiku, uključuje u projekte, omogućuje različite treninge za preduzetnice, posebno za start-up biznis, a sve su više u ovim obukama obuhvaćene i studentkinje ekonomije i menadžmenta, koje želimo pripremiti za buduće preduzetničke poslove. Pored obuka, seminara, korisnih predavanja i mentorskog rada, izuzetno značajan aspekt članstva u Udruženju je međusobno umrežavanje. Da bi bili uspešni  u modernom svetu vi morate pripadati nekoj organizaciji, nekoj kooperativnoj strukturi. Dakle svrha ovog Udruženja je unapređenje poslovanja svojih članica i njihov lični razvoj- kazala je Danica Drakulić.

Danica Drakulić je dobitnica priznanja  „Cvet uspeha za ženu zmaj“ 2014.godine za podršku ženskom preduzetništvu.

– Iako dodeljena za ovu oblast, ova nagrada je meni lično priznanje za mnoge poslove koje sam posvećeno obavljala u interesu javnog dobra. I ja se tako osećam. Inače, poznajem mnogo žena kojima pripada ovakav epitet „žena zmaj“. U to sam uverena posmatrajući životni put mnogih žena- dodala je naša sagovornica.

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %