Energetika

TNG ekološko gorivo

0 0
Read Time:3 Minute, 48 Second

Potrošnja TNG u Srbiji najveća je u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije,u 2009. godini u Srbij iznosila je oko 380.000 tona, dok je 2014.godine potrošnja TNG bila na nivou 280.000 tona. Dušan Španović, direktor veleprodaje kompanije Euro gas u objašnjava da je razlog pada potrošnje TNG-a je visoka akciza.

„Potrošnja TNG iz godine u godinu opada, posmatrajuću 2014/13 manje je za 12%,za razliku od TNG, potrošnja Euro dizela raste i za isti period potrošnja je veća bila za 14%,što je apsolutno nepovoljno sa ekološkog stanovišta. Što se tiče zemalja  u okruženju, potrošnja TNG u svim okolnim zemljama je u porastu, gde je prepoznat ekološki aspekt TNG kao energenta .Upotreba TNG u većini zemalja Evrope je subvencionisana čime se podstiče potrošnja istog,kod nas je upravo suprotna situacija“, kaže Dušan Španović.

Skup u Novom Sadu 2015.godine.
Skup u Novom Sadu 2015.godine.

Ima nekoliko razlog zbog ovakve siruacije.Kao prvo je   akcizna politika države prema ovom ekološkom gorivu.

„Akciza u  Srbiji uvedena je na TNG i kao motorno gorivo-auto gas, gde većina potrošača nema mogućnost povrata akcize ali i na TNG koji se koristi kao energent  u industrijske svrhe i za upotrebu u domaćinstvima. Kao drugo, pored izuzetno visokih akciza na pad potrošnje utiče spor i otežan povrat akcize, za one privredne subjekte kojima je Pravilnikom omogućen povrat ,čak i kada nadležna Poreska uprava odobri firmi povrat akcize Država probija rokove za povrat sredstava. Zatim, kao treći razlog  razlog pada potrošnje TNG,  jeste izmena Pravilnika o atestiranju rezervoara u automobilima, po novom Pravilniku atestiraju se na 5 godina, uz naravno naplatu takse u iznosu od 5000 dinara, a ne kao ranije na 10 godina.Sve ovo iziskuje dodatne troškove svim korisnicima TNG, država nije dala nikakvo obrazloženje za ovu izmenu,a moram da napomenem daje  u većini Evropskih zemalja važeći period atesta gasnog rezervoara 10 godina,pa i duže.Bitno je napomenuti da se sve više kao energent u industriji koristi i akcizno nepoterećeni CNG,koji je u 2015 supstituisao potrošnjuTNG  od preko 20000 tona“, obajšnjava Španović.

Prednosti ovog goriva u poljoprivredi su velike

U svetu se traktori, poljoprivredna mehanizacija i druge radne mašine pokreću kombinacijom dizel-TNG (autogas) dok je na našim prostorima još uvek korišćenje ovog derivata u povoju.

„Dobitna kombinacija“ kako je mnogi poljoprivrednici iz regiona zovu, iz iskustva su se uverili koje su prednosti korišćenja ovog goriva. Na osnovu dugogodišjeg iskustva uspešnih poljoprivrednika iz regiona ističu da traktori koje pokreće TNG štede do 20% goriva, dok je zagađenje vazduha i do 35% manje. Treba istaći da TNG povećava snagu traktora i produžava rad motora i zato je mnogi nazivaju 3E revolucijom: energetska, ekološka i ekonomska revolucija.Među onima koji prvi žele da probaju novo gorivo u Srbiji su poljoprivrednici, a među njima je i Pavle Kujundžić, predsednik Udruženja poljoprirednika Subotice koji smatra da:

,,Tečni naftni gas počeo je da se ugrađuje u radne mašine i kamione, što je nama poljoprivrednim proizvođačima vrlo zanimljivo, zbog uštede i smanjenja zagađenja životne sredine,,, kaže Kujundžić.

Osnovna prednost TNG ,koji se primenjuje u poljoprivrednoj proizvodnji je ekološki aspekt.Haccap standard prepoznaje TNG kao čist energent,i kao takav apsolutno je prihvatlji u pogonima za proizvodnju hrane.

„Drugu velika prednos TNG je su prepoznali uspešni poljoprivrednici u okruženju, koji koristi kao pogonsko gorivo kombinaciju Eurodizel i TNG. Na taj način ostvaruje se finansijska ušteda u potrošnji goriva za oko 20%,pojačava se snaga motora a  zagađenje vazduha je i do 35% manje u odnosu na traktore koji samo troše Eurodizel kao pogonsko gorivo.Pored navedenih prednosti  TNG koje su nedvosmislene ,naši poljoprivrednici u Srbiji su u neravnopravnom položaju u odnosu na indutrijske potrošače koja koristi isti energent.Poljoprivrednici koji u primarnoj preradi žitarica voća,lekovitog bilja, duvana,koriste TNG kao energent za sušenje,nemaju mogućnost povrata akcize,Pravilnikom o povratu akcize ,za ovaj segment nije predviđeno da vraća akcizu,što u velikoj meri utiče na poskupljenje hrane na domaćem tržištu ali i na to da naši poljoprivredni proizvodi budu manje konkurentni na tržištima na koja se izvoze“, istakao je Španović.

 

Uticaj energetskih proizvoda na životnu sredinu

Početkom decembra prošle godine, tačnije od  2-4. decembra 2015.godine održan je  12-ti međunarodni LPG Summitu u Novom Sadu, pod pokroviteljstvom Euro Gasa iz Subotice. Razmatrani su osnovni ciljevi ponude energetskih proizvoda kao što je količina i stabilnost snabdevanja, cena, raznolikost ponude i jedan od bitnih elementa za budućnost, uticaj na životnu sredinu.

TNG: Budućnost ili gubitak?
TNG: Budućnost ili gubitak?

 

 

About Post Author

Sandra Iršević

Borkinja za zdravu životnu sredinu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost. Feminizam shvatam kao borbu za ostvaranje osnovnih ljudskih prava muškaraca i žena i u skladu sa time se i ponašam.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %