DECA MIGRANTI ČEŠTO PUTUJU BEZ RODITELJSKE PRATNJE

Kroz Srbiju, od kada Evropu potresa izbeglička kriza prošlo je oko 100 dece migranata, koja su uglavnom boravila u Subotici i bila smeštena u Domu za nezbrinutu decu “Kolevka”. Slika koja odražava odnos Srbije prema migrantima, je ona koja je obišla svet, tačnije, kada policajac drži dete migranta u naručju, rekao je na dvodnevnom seminaru „Jačanje sistema socijalne zaštite u cilju zaštite dece izbeglica-migranata u ekstremnom riziku“, dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Novinar Bi-Bi-Si je postavio ovu fotografiju, koja je obišla svet

Rad sa decom migrantima, koja se na teškom i trnovitom putu do Evrope i boljeg života nađu je težak i pun nepredviđenih situacija. Slučaj, koga se svi sećaju je svakako mali Avganistanac koji je ostao bez roditelja na granici između Srbije i Mađarske, kod Graničnog prelaza Bački vinogradi-Ašothalom. Bio je smešten u Domu „Kolevka“, a nakon dvadesetak dana spojio se sa roditeljima.

granica

Naime, oni su prešli ilegalno granicu i pošto ih je uhvatila Mađarska policija bili su u pritvoru 18 dana.Zahvaljujući humanitarnim organizacijama, Unicefu, Komeserijatu za izbeglice i Crvenom krstu u saradnji sa našom državom, dete je spojeno sa porodicom.

Nije bio redak slučaj u toku izbegličke krize, a na put ka “zemlji snova”, kreću i trudnice, kažu u Centru za pomoć tražiocima azila.

– Deca migranti su ranjiva grupa, a naročito deca bez roditeljske pratnje u migrantskoj grupi predstavljaju posebno i osetljivo pitanje. Vlada Srbije je odlučila da u saradnji sa Vladom Švajcarske pojača institucionalne kapacitete u tri grada koja imaju iskustva u radu sa tom decom – Subotici, Beogradu i Nišu, ali i da obrazuje radnike iz sistema socijalne zaštite, kako bi što bolje odgovorili izbegličkoj krizi. Cilj ovog skupa je jačanje znanja i kompetencija stručnih radnika sa stručnjacima uz UN, kako bi se što bolje odgovorilo izazovu u postupanju sa decom migrantima”, istakao je Nenad Ivanišević.

Novi talas izbeglica na proleće?

Pošto, deca često putuju bez roditeljske pratnje, lako mogu da budu uvučena u lanac trgovine ljudima ili krijumčara ljudima. Za to nema konkretnih dokaza, ali postoje indicije, objašnjavaju u nevladinom sektoru.

Od početka godine do danas kroz Srbiju je prošlo 92.000 dece migranata, kazao je direktor Centra za pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović.

– U proteklih sedam godina, koliko radimo došli smo do zaključka da deca migranti jezu najugroženija kategorija.Laka su meta, često putuju bez roditelja….Zbog toga smo i uvek pred dilemom, da li treba da ih odvajamo od grupe sa kojom putuju iako nisu roditelji sa njima ili ne. Srbija je tranzitna zemlja i ne možemo mnogo da uradimo. Zbog toga i predlažemo da se formira poseban centar za prihvat dece i maloletnika, izbeglica bez pratnje roditelja. Samo na taj način mi možemo deci da obezbedimo fokusiranu 24-očasovnu podršku, Inače, na proleće možemo očekivati veći priliv izbeglica“, rekao je Đurović.