Žensko preduzetništvo uzima zamah u Vojvodini

Neophodno je osnaživati žensko preduzetništvo na lokalu i po selima. U okviru unapređenja ženskog preduzetništva, potpisano je pismo o namerama između pokrajinskog sekretara za privredu i predsednicom Udruženja ,,Biznis na štiklama”.Dr Nenad Ivanišević i  Sofija  Bajić objasnili su da rade na poboljanju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Na ovaj način se inspirišu preduzetnice, strukovne i NVO da razvijaju dobre međusobne odnose i saradnju. Da se međusobno  umrežavaju,  razmenjujući znanja i iskustva u svom domenu.

Zahvaljujući saradnji  pomenutog  Udruženja sa Unijom poslovnih žena Vojvodine,  brojnim preduzetnicama organizuje se Međunarodna stručna konferencija: ,,Biznis na štiklama“. Cilj konferencije je promocija i unapređenja ženskog preduzetništva, kako na teritoriji AP Vojvodine, tako i u Republici Srbiji i regionu.

Razvoj ženskog preduzetništva za osnaživanje preduzetnica

“Potrebno pružiti podršku, posebno u pogledu implementacije projekata, koje Udruženje realizuje u zemlji i sa partnerima iz inostranstva. Ideja je da potpisivanjem  Pisma o namerama sa Udruženjem osnaže se preduzetnice. Nastojimo da se zajedničkim radom na aktivnostima od značaja za sve činioce efikasnije utiče na podizanje kvaliteta privredne i poslovne klime u ženskom preduzetništvu. Na taj način , preduzetnice bi se osnažile i osamostalile u sopstvenom održivom biznisu”, rekao je Ivanišević.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević:Potrebno pružiti podršku, posebno u pogledu implementacije projekata za žensko preduzetništvo.

Ivanišević je ovom prilikom istakao i mogućnost zajedničkog učešća na sajmu privrede, koji Sekretarijat organizuje sa Novosadskim sajmom u aprilu. U okviru sesije koja bi bila posvećena ženskom preduzetništvu, što predstavlja priliku za okupljanje što većeg broja preduzetnica u okviru digitalne platforme putem koje će se sajam i odvijati.

Žensko preduzetništvo-„Biznis na štiklama“

Sofija Bajić je posebno istakla značaj konferencije ,,Biznis na štiklama“ koja okupljajući poslovne žene.  Utiče se i  na  unapređenje privrednog ambijenta i širenja svesti o važnosti motivacije, učenja i umrežavanja preduzetnica u savremenim društvima. Zbog toga je i konferencija postala vodeća manifestacija namenjena usvajanju znanja iz ključnih oblasti za pokretanje posla.

Bajić, dalje objašnjava da su predstavnice Udruženja započele obilazak jedinica lokalne samouprave.

Nenad Ivanišević i Sofija Bajić: Potpisivanje pisma o namerama za unapređenje položaja preduzetnica.

Realizuje se projekta prekogranične saradnje sa Hrvatskom koji je u toku pod nazivom ,,Ženski biznis centar“. Projekat obuhvata  pet stotina preduzetnica,  traje osamnaest meseci uz produžetak roka od tri meseca. Ove godine planiramo održavanje konferencije takmičarskog duha ,,Priče na štiklama“ u drugoj polovini marta. Humanitarni bal povodom raspisivanja konkursa za ženski startap, kao i održavanje tradicionalne konferencije ,,Biznis na štiklama”, zaključuje Sofija Bajić.