Stabla hrasta ugrožena

Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) objavila je nove rezultate IUCN Crvene liste ugroženih vrsti™, koja predstavlja najmerodavniji globalni prikaz stanja biljnog i životinjskog sveta. Evropski bizon (Bison bonasus), najveći kopneni sisar u Evropi, prešao je iz veoma osetljive kategorije u blago rizičnu, zahvaljujući kontinuiranim naporima za njegovo očuvanje, prema novim podacima iz IUCN Crvene liste. Nažalost, poslednji podaci takođe pokazuju da je 31 biljnih i životinjskih vrsta prešlo u kategoriju izumrlih vrsta, a svim slatkovodnim delfinima sada preti opasnost od izumiranja. Od biljnih vrsta, hrastova stabla su sveobuhvatno procenjena gde je otkriveno da gotov trećina ovih vrsta (113 od 441) preti opasnost od izumiranja. IUCN Crvena lista trenutno broji 128, 918 vrsta, od kojih 35,765 vrsta preti opasnost od izumiranja.

IUCN Crvena lista ugroženih vrsta™ postoji od 1964. godine, sa osnovnim zadatkom da prati i meri smanjenje biološke raznovrsnosti, tj. biodiverziteta na planeti. Gubitak biodiverziteta je problem koji se odražava na sve aspekte ljudskog života, od proizvodnje hrane i lekova do pojave zoonotičkih bolesti, kao što je, na primer, korona virus. Uprkos brojnim naporima da se priroda zaštiti, uz uporno ukazivanje stručne zajednice na kontinuirane negativne trendove, trenutno stanje živog sveta ipak pokazuje da ne činimo dovoljno za dobrobit naše planete, a time i nas samih. Više o tome pogledajte ovde.