Online seminar crkularne ekonomije

Prvi u nizu online seminar posvećen cirkularnog ekonomiji biće održan u četvrtak, 9.jula 2020.godine sa početkom u 12 časova. Reč je o projektu „Svetionici cirkularne ekonomije“ (eng. CE BEACONS) koji za cilj ima stvaranje inovativnog cirkularnog poslovnog eko-sistema koji će obuhvatiti celo Balkansko poluostrvo i povezati ga sa zapadnim zemljama koje su poodmakle u tranziciji. U projektu učestvuju Srbija, Grčka, Bugarska, Rumunija i Nemačka. CE svetionici će pripremiti kompanije za sistemsko uvođenje principa cirkularne ekonomije uz podizanje kapaciteta lokalne radne snage i ekspertize, kreirati podobne uslove za razvoj inovativne, pametne i profitabilne cirkularne ekonomije, te pomoći donosiocima odluka da uklone prepoznate poslovne prepreke.

Na prvi online seminar sve zainteresovane pozvala je i Privredna komora Srbije, u saradnji sa Centrom za cirkularnu ekonomiju CIREKON,  sa ciljem da se predstvi stvarno stanje po pitanju razvoja cirkularne ekonomije Srbije i okolnih zemalja. Na seminaru će biti predstavljeni detalji o javnim politikama, usmerenjima, načinima finansiranja, rizicima neaktivnosti i rizicima u samoj tranziciji ka cirkularnom poslovanju.

Učešće je bez kotizacije, ali je pristup omogućen posle registracije na ovom linku.