Kodeks ponašanja u firmama za vreme korona virusa

U skladu sa situacijom izazvanoj koronavirusom i merama koje sprovode Vlada Republike Srbije i Privredna komora Srbije za sprečavanje širenja virusa, PKS je pripremio informacije koje bi mogle biti od koristi za dalje funkcionisanje privrede kako u našem regionu, tako i u celoj zemlji.

Link sa kojeg se možete bliže upoznati sa merama Vlade RS na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja – https://www.srbija.gov.rs/vest/451356/mere-na-osnovu-odluke-o-uvodjenju-vanrednog-stanja.php

PKS je objavio Kodeks ponašanja u privrednim subjektima tokom vanrednih okolnosti izazvanih epidemijom koronavirusa. Dokument možete pronaći na sledećem linku Kodeks ponasanja u poslovnim subjektima 13.03.2020 (2)1. Takođe, objavio je informacije o proizvođačima dezinfekcionih sredstava: Dezinfekci. sredstva proizvodjaci u RS, o proizvođačima hirurških maski i zaštitnih mantila: Hirurške maske kapekaljače…prizvođači u RS, kao i spisak subjekata sa rešenjem Ministarstva zdravlja za obavljanje poslova dezinfekcije: Spisak subjekata sa resenjem za obavljanje DDD

Za sva eventualna dodatna pitanja privrednici se mogu obratiti email-om covid19@pks.rs, koji je servis Privredne komore Srbije formiran zbog aktuelne situacije izazvane koronavirusom.

 

izvor:Recikleri Srbije