Žene na poštanskim markama u Srbiji (2006-2018)

Predavanje Znamenite žene XX veka – Žene na poštanskim markama u Srbiji (2006-2018) biće održano u  četvrtak 20. februara 2020. gine u 18.00 časova u prostorijama čitaonice Gradske biblioteke Subotica.

“U dugoj tradiciji predstavljanja značajnih ličnosti na poštanskim markama u jugoslovenskom periodu, primetno je malo prisustvo žena. Nakon osamostavljivanja u posebnu državu 2006. godine proveravamo takvu praksu u R epublici Srbiji i utvrđujemo nastojanje da se i preko poštanskih maraka predstavi osnovna rodna ideologija o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti zemlje. Poštanske marke, pored platežne funkcije, kao osnovne, imaju i drugu funkciju prenošenja vrednosti koje država želi da građani i građanke usvoje o osobama iz kulture, umetnosti, društva. U teorijskom okviru otvaramo pitanje kanona i kriterija za odrednicu znamenitost. Na osnovu empirijskog interdisciplinarnog istraživanja je predlog za žene za koje smatramo da zaslužuju tu vrstu priznanja i tako povezujemo naučno istraživanje sa aktivizmom”, kaže dr Margareta Bašaragin.

Na predanju će govoriti dr Margareta Bašaragin, koja je doktorka interdisciplinarnih rodnih studija, a organizator predavanja je Gradska biblioteka Subotica i Udruženje „Ženske studije i istraživanjaˮ  Novi Sad.