Svakih 14 dana nestane po jedan jezik

Svakih 14 dana nestane po jedan jezik. Do početka sledećeg veka verovatno će iščeznuti skoro polovina od otprilike 7.000 jezika koji se govore na planeti, jer mnoge zajednice daju prednost engleskom, mandarinskom ili španskom u odnosu na svoj maternji jezik.

U svetu se govori oko 6.000 jezika, a prema prognozama lingvista, do kraja 21. veka više od polovine, čak i do dve trećine će odumreti.

Osnovno za preživljavanje jezika je da se prenosi deci, da ima institucionalnu podršku, svoje pismo, da se neguje u školama, medijima.Status maternjeg jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, dugo nije menjan.

U Srbiji živi više od 30 etničkih zajednica koje govore svojim jezikom, a u službenoj upotrebi je 11 jezika manjina.Oko 70.000 dece u Srbiji obrazuje se na osam manjinskih jezika.

Prema procenama Uneska u Srbiji se govori oko 6.000 jezika, ali gotovo polovini preti izumiranje.

Dan maternjeg jezika obeležava se u svetu od 1999. godine kako bi promovisale jezička i kulturna raznolikost, kao i višejezičnost. Članice Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESKO, 21. februar proglasio je Međunarodnim danom maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični jezik.