Zašto je reciklaža važna?

Recikliranje donosi kako ekonomske dobiti, tako i dobit u smanjenju zagađenja. Upotrebom reciklanata štede se prirodni resursi i štedi energija. Reciklaža stvara manje zagađenja vazduha i vode nego primarna proizvodnja sirovina. Recikliranjem se štedi prostor za deponovanje, stvaraju se nova radna mesta u preduzećima koja se bave prikupljanjem, proizvodnjom i distribucijom sekundarnih sirovina, štede se novci i čuvaju biljna i životinjska staništa.

Analiza ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji zahtevan je zadatak u kojem je neophodno istražiti međuzavisnost delovanja tržišnih činilaca na oblikovanje potražnje i ponude sistema reciklaže iskorišćenih motornih vozila (End-of-Life Vehicle, u daljem tekstu ELV) u Republici Srbiji. Ali, pored neophodne analize tržišta ponude i tržišta nabavke reciklaže ELV u Srbiji, moramo ispitati i isplativost poslovanja i optimalno funkcionisanje reciklaže, zatim proceniti ekonomski potencijal sistema reciklaže ELV i proceniti neophodne investicije u ovaj sektor. Kako bismo odgovorili na ovako obiman zadatak, neophodna su uprošćavanja i aproksimacije, kao i oslanjanje na velik broj domaćih istraživačih radova, ali velikog broja radova zemalja Evropske Unije i drugih ekonomski razvijenih država.

Autor istraživanja:

dipl. ing. Duško Medić, Centar za održive zajednice

Izdavač: CEKOR

Za izdavača: Nataša Đereg

Subotica, 2017.

izvor: CEKOR