Brankica Janković: Srbija je prema Ustavu sekularna država

Srbija je prema Ustavu sekularna država u kojoj svako ima pravo da slobodno odlučuje o rađanju dece. Reproduktivna prava i slobode spadaju u korpus lјudskih prava koja se ne smeju dovoditi u pitanje. Nametanje ženama rađanja kao obaveze i patrijarhalnog obrasca kao jedino prihvatlјivog, štetno je za celo društvo. Populaciona politika, kao jedna od veoma važnih politika u svim zemlјama koja se suočavaju sa velikim demografskim izazovima, podrazumeva mehanizme podsticanja rađanja, koji obuhvataju žene i muškarce ravnopravno, kao i brigu o porodici i odgovornom roditelјstvu.

„Poštujući autonomiju Srpske pravoslavne crkve i drugih verskih zajednica i verska osećanja građana i građanki Srbije, smatram da govori crkvenih velikodostojnika treba da ostanu u okviru verskih pitanja i da ne prelaze u pitanja civilizacijskih tekovina demokratskih društava, među kojima je jedno od najvažnijih poštovanje lјudskih prava i sloboda.Crkva ima pravo da u okviru svojih aktivnosti i putem medija, iznosi svoje stavove, ali smatram da su izjave pojedinih crkvenih velikodostojnika neprimerene i nažalost uvredlјive prema ženama i produblјuju predrasude i stereotipe koje mogu dovesti do diskriminacije. Primećujem da je kultura dijaloga i dalјe nedovolјno razvijena i treba podsetiti da iznošenjem stavova u javnom diskursu doprinosimo razumevanju i razvoju našeg društva, ili pak nanosimo štetu“, zaklјučila je poverenica Janković.