Budućnost su naši okeani

Danas se u svetu obeležava Svetski dan okeana-8.jun. U svetu se ovaj dan nezvanično obeležava od 1992.godine, kada je na Konferenciji o životnoj sredini i razvoju u Riju de Žaneiru, a Ujedinjene nacije su 8.jun proglasile za Svetski dan okeana 2008.godine i od tada se svake godine obeležava.

Foto: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OceanWLPP&hl=sr

Tema ovogodišnjeg dana okeana je „Budućnost su naši okeani“, a kampanja je kao i ranijih godina usmerena na zaustavljanje zagađivanja vodenih površina plastikom bilo koje vrste u ukazivanju na problem globalnog zagađenja, prekomernog ribolova i drastičnog smanjenja većine okeanskih vrsta. Mnogobrojne organizacije za zaštitu životne sredine obeležiće dan čistih okeana i mora na specifičan način. Voda prekriva 71 % površine Planete.

Sada je pravo vreme da se podsetimo na ulogu mora i okeana za nas same pa i celu Evropu i svet. Svetski okean je neophodno čuvati iz mnogo razloga, a najvažniji među njima su sledeći:

  • on proizvodi najveći deo kiseonika koji udišemo
  • pomaže ljudima da se prehrane
  • reguliše našu klimu
  • čisti vodu koju pijemo
  • predstavlja izvor mogućih lekova.

To duboko i predivno plavetnilo u sebi skriva još mnogo tajni, jer prema podacima raznih istraživača svega je oko 5% okeanskog dna je istraženo i tim velikim dubinama živi predivan životinjski i biljni svet poput: vampirska lignja, divovska lignja, anglerfish, srednjookeanski greben…..