Osnaživanje osoba sa invaliditetom

Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno” Subotica realizuje projekat koji ima za cilj  osnaživanje kapaciteta udruženja građana za formiranje grupa za samozastupanje i uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u aktivnu borbu za svoja prava. Ideja projekta ”Kroz samozastupanje do punije realizacije prava osoba sa invaliditetom u Srbiji” je i izgradnja kapaciteta udruženja građana kako bi mogli da utiču na lokalne i nacionalne politike u Srbiji koji se odnose na realizaciju prava osoba sa invaliditetom. Projekat je počeo da se realizuje maja ove godine i traje 24 meseca.

„Prema podacima, oko 5 odsto stanovništva naše zemlje ima neki tip intelektualnih poteškoća. Kako bi se ovim osobama omogućilo da lakše ostvare svoja prava, osmišljen je naš projekat  koji bi trebalo da doprinese jačanju kapaciteta udruženja građana za formiranje grupa za samozastupanje i učešće osoba sa intelektualnim poteškoćama  u borbi za ostvarivanje prava. Subotica je jedan od 8 gradova u kojima će biti realizovan projekat u naredne dve godine.Očekujemo da će kroz projekat osobe sa invaliditetom da postanu vidljivije“, istakla je Vesna Gavrić iz Udruženja za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno”.

Udruženje "ZaJedno" u realizaciji projekta.
Udruženje „ZaJedno“ u realizaciji projekta.

Projekat podržava Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme 2016, a reazuje ga Udruženje „ZaJedno“ i Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije iz Beograda.

Samozastupanje je nova ideja i novi pokret u Srbiji, koji omogućava aktivnu društvenu ulogu osoba sa intelektualnim teškoćam, zbog toga je bitno da se održavaju treninzi kako bi se osobe sa invaliditetom i osobe s intelektualnim teškoćama osnažile, ali i njihovi asistenti.

naslov_grb

Tekst je  nastao  u okviru projekta “„Razvoj i unapređenje javnog informisanja u oblasti osoba sa invaliditetom i promociji   znakovnog jezika“,  koji je realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje.Za sadržaj priloga odgovornost isključivo snosi Udruženje građana „Malin“ i redakcija portala “Ecofeminizam”.Stavovi koji su u tekstu ne odražavaju nužno stavove Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje.