Uspostavljanje Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije I podršku LGBT osobama

U Subotici je prošle nedelje održan dvodnevni trenig na temu : Uspostavljanje Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije I podršku LGBT osobama. Cilj mreže je  prevencija nasilja i svih vidova diskriminacije nad LGBT osobama. Takve mreže već postoje u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu u okviru projekta „Umreženi za poboljšanje položaja LGBT osoba u Srbiji“, a od sada će i u Subotici. Pozivu Organizacije za lezbejska ljudska prava Labris odazvali su se iz različitih institucija u gradu I to iz tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, centra za socijalni rad, predstavnici kancelarije zaštitnika građana grada Subotice, predstavnici Kancelarije za mlade, zdravstvenih i obrazovnih institucija, gradske uprave, kao i aktivisti organizacija civilnog društva koji deluju na teritoriji Subotice.

Prisutni su se upoznali sa radom oficira MUP-a za vezu sa LGBT populacijom i međusektorska saradnja, koju predstavili  oficirka za vezu iz Niša Marija Ranđelović I nacionalni oficir za vezu MUP- a iz Beograda  Aleksandar Stojmenović. Jedna od ideja učesnika treninga je bila da se i u Subotici imenuje oficir za vezu. Za dve nedelje biće održan još jedan trening. Projekat se narednih godinu dana realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).