Protest: “Za društveni ugled ekoloških aktivista a ne progon!”

 “Za društveni ugled ekoloških aktivista a ne progon!”, naziv je protesta koji je održan ispred Osnovnog suda u Subotici. Preko 20 ekoloških organizacija u Srbiji odazvalo je pozivu Centra za ekologiju i održivi razvoj u Subotici i mirnim protestom pružili su podršku  Đuri Vavrošu, ekološkom aktivisti sa Krivaje. Povod za   protestno okupljanje su mnogobrojni primeri kršenja prava građana- ekoloških aktivista, uzbunjivača koji ukazuju na kršenje propisa i  kršenje ljudskih prava. Cilj protesta je da se ukaže da je u Srbiji postal uobičajeno da  svi koji se žale na zagađenje, ili ukazuju na propust komentarima, postovima, bivaju tuženi od druge strane za povredu ugleda firme.

20161019_101615

“Danas smo ovde da damo podršku Đuri Vavrošu ekologu koji je digao glas protiv zagađivača i nekog procesa koji se dešava, a on je samo hteo da bude bolje u životnoj sredini. U globalu smo protiv zastrašivanja ekologa uvlačenjem u sudske procese koji koštaju. Građani nemaju ni pravničkih znanja i moraju da plaćaju advokate i tako dalje. Zdrava životna sredina je ustavom zagarantovana i svako ima pravo da je brani. Takođe Arhuska konvencija kaže da svi koji se zalazu i primenjuju prava koja su data njom ne smeju biti kažnjavani, proganjani. Ovo je naš glas za slobodu govora o ekološkim problemima. Generalno Srbiji imamo brojne primere da neko ako digne glas i ukazuje na ekološke probleme bivaju tuženi od strane firmi“, kaže Nataša Đereg direktorka Centra za ekologiju za razvoj u Subotici.

Glavni pretres u Osnovnom sudu u Subotici  nastavljen je u predmetu protiv poznatog ekološkog aktiviste Đure Vavroša, koji je u predsednik Ekološkog društva “Hrast” . Nastavljeno je ispitivanje, privatnog tužioca Ištvana Harmatija direktora D.O.O. “Krivaja”, koji  je na prošlom pretresu  izjavio da se oseća ugroženim i tražio prisustvo predstavnika mađarskog Konzulata, što mu je i omogućeno. Advokat odbrane, Sreten Đorđević je konstatovao da privatni tužilac nije odgovorio ni na jedno pitanje koje se odnosi na poslovnost firme i kreditnu sposobnost.

Advokati privatnog tužioca su na početku pretresa predali material sudiji i odbrani, koji se odnosi na sudbinu krivične prijave o oštećenju 600 mladih stabala od strane D.O.O. “Krivaje”. Reč je o policijskom izveštaju gde se navodi da: “ prijava po tužbi o oštećenju 600 mladih stabala javora od strane D.O.O. Krivaja kontatovano je da nije došlo do izvršenja krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti niti narušavanja javnog reda” .

U validnost dokumenta su izrazili sumnju advokati odbrane i tražili da dođe kao svedok, potpisnik policijskog izveštaja.

Pored Harmatija,  svedočio je i Tihomir Kiš koji je rekao da je pročitao  na društvenim mrežama deo izjave Vavroša, to shvatio kao ucenu i preneo svom direktoru, Ištvanu Harmatiju.

Da podsetimo, Građani Krivaje posadili su vetrozaštitni pojas od 1.200 sadnica drveća i za to su imali dozvolu opštine Bačka Topola, a D.O.O. Krivaja ih je uzorala.

Đuro Vavroš ne krije zadovoljstvo što ima podršku kolega i kaže da njegov glas neće zataškati.

„Očekujem da danas tužitelj da svoju izjavu i da više nećemo odlagati ovo suđenje. Već godinu dana traje.Oavj sud nije samo sud meni nego i svim ekolozima. Podrška zbog toga da bi sprečili hajku na ekologe koji iznose javnu reč“, rekao je

Nastavak suđenja zakazan je za 24.novembra u 11 časova, kada će reč dobiti svedoci odbrane. Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora do jedne godine.