Budimo ravnopravni

U Osnovnoj školi “Matko Vuković” održane su radionice za učenike petih, sedmih i osmih razreda na temu rodne ravnopravnosti u okviru Dečje nedelje. Cilj radionica je podizanje svesti šire društvene zajednice o značaju rada na punoj ravnopravnosti polova kod đaka. Učenici su imali priliku da saznaju šta grad Subotica radi po pitanju promocije Rodne ravnopravnosti, rodnog budžetiranja i političkog angažmana po ovim pitanjima.

Aktivnost na unapređenju rodne ravnopravnosti nije ekskluzivno pravo i obaveza jednog segmenta društva, naprotiv, za postizanje pune ravnopravnosti potrebna je iskrena saradnja nevladinog i javnog sektora, kao i medija koji su kreatori javnog mnjenja i izvori informacija za širu javnost. Projekat upravo podstiče pomenutu saradnju, edukujući i naglašavajući značaj rodne ravnopravnosti.

Rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti za žene i muškarce su principi koji doprinose demokratskom razvoju svakog društva. Da bi se postigla rodna ravnopravnost neophodno je poboljšanje položaja žena u mnogim oblastima, kao što su javni život, odlučivanje, radni odnosi i zapošljavanje, pristup resursima, socijalna i zdravstvena zaštita, obrazovanje, mediji i posebno zaštita od nasilja.

Šta sve žena može da radi?

Žene u Srbiji nisu u potpunosti ravnopravne sa muškarcima, ta činjenica se ogleda u velikom broju slučajeva diskriminacije, visina zarade, odnosima u privatnom i javnom životu…U cilju postizanja rodne ravnopravnosti važno je obezbediti proaktivnu ulogu muškaraca u ovom procesu, jer rodna ravnopravnost ne podrazumeva konfrontaciju već upravo sinergiju oba pola, radi obostrane koristi. Upravo iz pomenutog razloga projekat u okviru svoje ciljne grupe prepoznaje kako žene tako i muškarce. Takođe, rodna ravnopravnost je pitanje kojim je neophodno da se bave kako predstavnici organa i ustanova javnog sektora, tako i nevladin sektor i mediji.

U okviru likovne radionice đaci su crtali kako oni vide rodnu (ne)ravnopravnost i po njima ona se ogleda uglavnom u politici, sportu i prilikom zapošljavanja. Stereotipno razmišljanje o podele na „muške“ i „ženske“ smatraju da isčezava polako i to vide kao vid ravnopravnosti.

Projekat se realizuje uz podršku grada Subotice.
Projekat se realizuje uz podršku grada Subotice.